Käyttöehdot

Avaamalla Talosivu-sivut sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Sivujen käyttö on sallittua vain , mikäli hyväksyt käyttöehdot.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Talosivu:n etukäteistä kirjallista suostumusta, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Talosivu-sivuja saa katsella ja tarkastella tietokoneella (tai vastaavalla laitteella) sekä tulostaa osia niistä käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen kapallisesa tarkoituksessa on kiellettyä ilman Talosivu:n erillistä kirjallista suostumusta. Talosivu-sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, jolloin näihin asiakirjoihin sovelletaan lisäksi tällaisia erityisiä ehtoja.

Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Talosivu-sivut ja niiden sisältö on sivujen käyttäjille tarjoamaa palvelua. Talosivu.com/kaupunki/osoite -sivut toimitetaan "sellaisena kuin ne ovat". Talosivu ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Talosivu pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa.

TALOSIVU EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA SIVUJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EIKÄ SISÄLLÖN SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TALOSIVU EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SIVUILLA TARJOAMANSA PALVELUN TAI SEN KESKEYTYMISEN AIHEUTTAMISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, LIIKEVOITON MENETYKSISTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ, VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU TALOSIVU.COMILLE. TALOSIVU:N VASTUU ON ENINTÄÄN SUOMEN LAIN PAKOTTAVIEN SÄÄNNÖSTEN MUKAINEN.

Talosivu-sivuilla voi olla linkkejä ja näkymiä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessäsi tällaisille sivuille tai käyttäessäsi tätä osiota sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille hyväksyt myös, että sivut eivät ole Talosivu:n hallinnassa, eikä Talosivu:lla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Talosivu ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta. Talosivu ulkopuolisen, kolmannen osapuolen linkin sisältyminen Talosivu:n sivuille ei myöskään viittaa siihen, että Talosivu millään lailla kannattaisi, mainostaisi tai promovoisi kyseisiä sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluita.

Lähettämällä materiaalia jollekin palvelimistamme esimerkiksi sähköpostitse tai Talosivu-sivuston välityksellä hyväksyt ja vahvistat sen, että (a) lähettämäsi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; (b) ennen lähettämistä olet käyttänyt kohtuullisia varotoimia löytääksesi ja poistaaksesi aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet; ja (c) aineisto on sinun omaasi tai sinulla on rajoitukseton oikeus antaa se Talosivu.com:lle, ja että Talosivu voi julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta; ja (d) et esitä lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita Talosivua kohtaan ja sitoudut hyvittämään Talosivu:lle kulut, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta.

Talosivu ei tarkista sivujensa käyttäjien lähettämän ja tallentaman aineiston sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Talosivu voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan, mikäli aineisto on sopimatonta tai rikollista materiaalia.

Talosivu ja sen palvelun nimet ovat Suomen Talosivu:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut mainitut nimet voivat olla haltijoidensa suojattuja tunnuksia. Pääsyä sivuillemme ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään sivuilla esiintyvän merkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Talosivu:n tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Copyright © Talosivu 2016. Kaikki oikeudet pidätetään